Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ramapriyanai panivom

Rāmapriya

Ādi

P

rAma priyanai paNivOm shankaran abhi-
rAmi priyanai paNivOm shankaran abhi-
rAmi manOharanai bhaya haranai

A

bheeman pArthanukkaruL
kAman kAmanai venRa
vAman pArtavar tuNai
puribavan maRaiyinil niRaibavan

C

kAraNa kAriya veeriyamAnavan
vAraNa mA mukhan ShaNmukhan janakan
pooraNa pragniyan dEvaril mukkhiyan
nAraNan ravi shashi mudalOr sakkhiyan
tOraNangaL tihazh mA madurai nilai
dhAraNi pOtriDum sundara nAyakan
pAraNam sheibavar puNNiya kArakan
sAraNa yakSha gaNAdi vi-rakShakan