Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ram darsan (Bhajan)

Rāgamālika

Ādi

Sthalam: Ayodhya

P

Raga: Basant

rAm darsan karO (i) priya man (ii) ayOdhya
shyAm kO pAvan janam bhoomi mE

C1

Raga: Varamu

kAm kOTi sundar vara muni hrt
dhAm kO jAnaki prEm kO dasharath

C2

Raga: Shudhsarang

kOmal charaN nija bhaktAvan
kAm lObh mada-virahit sadguNa

C3

Raga: Sindhubhairavi

kShEm puNya para shAnti kE liyE
nAm sumiraN karO sAkEt

C4

Raga: Behag

sOm vadan ravi kul sAgar kA
sOm sarvOttam shree mahAviShnu

C5

Raga: Madhyamavati

bheem ravi shashi mAnit rAkshas
bheem hamArE sabkE pyArE