Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Punnahai azhahil

Suraṭi (Pada varṇam)

Ādi

P

punnagai azhahil mayangi vizhundEn
panniru kai vElA tamizh lOlA

AP

annam urakkamum turandEnE nAn ennai ETTRu abhayam taruvAyE

Muktayi S-S

minnal oLiyai vel kaNNazhahum uLLa
puNNiya roopanE unnai nADinEn
paNNishaiyum oodi veNNaiyai tiruDiya
pannaga shayanan kaNNan maruhanE

C

nin nihar evar aiyyA ShaNmukha

1

parAmukam tahAdaiyyA ulahil (nin nihar)

2

shankaranum shooliniyum mahizh
sheelanE dayALanE ennai ALa (nin nihar)

3

navarasamum layam iNaindu naṭanam puriyum
parama shivanin guruvena tudi sheidu a-
yanum akhila amararum pala aRiya muni-
var anaivarum aDi paNiyum amudanE (nin nihar) 

4

tAraka simhamukha shoora padmAsurar kula kAlanE
dheeranE kumAranE karuṇakaranE unnai pirinda ov-
voru kaṇamum en manadil nooru yugam pOl terihiradu taruNamidE
manam iRangi mAmayil meedu viraivinilE ERi vandenakkaruL sheiyyavE