Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Muktinath ki jai (Bhajan)

Mohanakalyāni

Ādi

 (108 Divya Desha Gaanaamrtam: Muktinath, Nepal) 

 

P

muktinAth ki jai bOlO muktinAth ki jai 

shakti kE liyE bhakti kE liyE buddhi kE liyE bOlO priya man

C1

shakti sahOdar buddha roopa dhar bhakta krpAkar pavan shreedhar

C2

viShNuchitt parakAla ravi shashi nAradAdi parama bhakt jaisE

C3

shAligrAm kE svaroop dhar muktinAth ki jai  nE-

pAli gaNDakee nadi taT sthit muktinAth ki jai

kAlAmbud sam rAkshas sameer muktinAth ki jai

mAlAlankrt kanTh shitikanTh vinuta pAd chAr vEd vinOd