Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Charanam malare

Yadukulakāmbhōdhi

Tishra Maṭhyam

Ravikiran’s 35 Tala set. 

P

charaNam malarE sharaNam shree rAghavA 
parama pAvanamAna shentAmarai 

A

maraNamadinum koDiya nilai aDaindu 
paritavittiDum ahaliyai shApam teertta

C

baliyin mamatai azhikka bAlakanAhi
ulaham moonRaiyum aLandaruLiya 
salilamAha dEvar munivarai kAttu 
kaliyin valiyai tolaittiDum ravi shashi tozhum