Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Anila kumaram

Bēgaḍa

Ādi

P

anila kumAram bhAvayEham anala jita tEjam anagham anjanAjam

A

 anila sama vEga chalana praveeNam

MK

anala ravi shashi lOchana shankarAmsham parama bhAgavata pAlita varam

C

lankA nagara dahana alankOla krta suleelam
sankAsha maya sudEham sangeeta vichAram a-
hankAra rahitam khala lankEsha tanaya kAlam
pankEruha nibha charaNam rAma nAma sOma pAna prEma sheelam