Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vimochanam taruvai

Bhairavi

Khaṇḍa Ēkam

Ravikiran’s 35 Tala set. 

P

vimOchanam taruvAi kaNNA samsAra
samuddiram tanil irundu inda kaNamE

A

yaModayam ninaindu bhayandu unai maRandu
amudEyena madhuvai paruhum buddhi azhittu

C

(a) tamO satva rajO enum guNangaL kaDandavanE
(b) tamO satva rajO enum guNangaL kaDandARu pahai enum valaiyai aRuttu nAn vara
vEgamODu sheyal paDuvAi ravi shashi lOchananE
karuNai purindu dharma karma marmam viLakki